På grunn av Covid-19 situasjonen foregår timer  nå via telefon eller videosamtaler

Priser

Rådgivning/coaching/veiledningssamtale

Enkeltime 60 minutter 

Individuell konsultasjon kr 550,- 

(Studenter/uføre/alderspensjonister/under 20 år  kr 400,-)

Konsultasjon par kr 780,- 

Rådgivning/coaching/veiledningssamtaler

Dobbeltime 120 minutter 

Individuell konsultasjon kr 900,- 

(Studenter/uføre/alderspensjonister/under 20 år  kr 700,-)

Konsultasjon par kr 1260,- 

Rådgivning/coaching/veiledningssamtaler gruppe/fler-relasjoner

130 minutter

Konsultasjon gruppe/fler-relasjoner  kr 1500,- 

For disse samtalene må vi ha ekstra god tid, siden det er flere mennesker involvert. Det gis ikke rabatt på disse konsultasjonene.