GT202213-Edit.jpg

Hei! Jeg heter Mimmi Monell 

Jeg er integrativ sex og relasjonscoach, mitt spesialiseringsområdet

er LHBTQIA+,  polyamori og ikke-monogami. 

Jeg er utdannet helsepersonell og  har årsstudium i den

psykoterapeutiske metoden psykodrama. Jeg er også kunstner

og temaer som kropp, sensualitet, seksualitet og identitet  går igjen

i arbeidene mine. 

Hos meg er du trygg, og jeg har taushetsplikt.

Jeg er medlem av International Association Of Therapists. 

Foto: Gunnar Tjomlid foto.tjomlid.com

Hei! Jeg heter Mimmi Monell 

Jeg er integrativ sex og relasjonscoach, med spesialiseringsområde polyamori og etisk ikke-monogami. Jeg var bare 15 år da jeg for første gang begynte å drømme om å bli sexolog. Seksualitet og relasjoner har opptatt meg så lenge jeg kan huske. De er begge grunnleggende viktige på forskjellige måter,  likevel strever så mange på disse områdene av livet. Gjennom seksualiteten skaper vi liv, og gjennom relasjonene våre utvikles vi som mennesker og  vår identitet skapes.  Foruten å jobbe med klienter, er jeg skribent og foredragsholder, hvor jeg opptatt av å spre kunnskap og å bidra til å fremme rettigheter for minoritetsgrupper. Sterkt integrert i meg er troen på at vi alle lever best når vi kan leve autentiske liv, og forsøke å møte hverandres forskjeller med ydmykhet og forsøk på aksept. Jeg er for legningsmangfold, kjønnsmangfold og relasjonsmangfold fordi det gjenspeiler mangfoldet i samfunnet vårt. Du kan lese mer om mine personlige grunner til å bli sex og relasjonscoach her 

Jeg er også kunstner, og temaer som kropp, sensualitet, seksualitet og identitet går igjen i arbeidene mine.

Mine læremestere er blandt verdens fremste eksperter innen sine fagfelt. 

Jeg er også utdannet helsepersonell med erfaring fra medisinsk faglig kontortjeneste ved Avdeling for gynekologisk kreft og Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. 

Jeg har årsstudium i den psykoterapeutiske metoden PSYKODRAMA, med 300 undervisningstimer og 100 timer selvutviklende egenerfaring i psykodrama-gruppe. Jeg er under utdanning i Gottman metoden ( Gottman Method Couples Therapy) 

hvor målet er å avvæpne motstridende verbal kommunikasjon, øke intimitet, respekt og hengivenhet, samt styrke empati og forståelse innenfor konteksten av forholdet.  

De siste ti årene har jeg vært med å drive Norsk Psykodrama- Akademi (tidl. Norsk Høyskole for Psykodrama Gruppeledelse og Gruppe-Psykoterapi).  

 

Psykodrama er en kreativ metode med terapeutisk virkning egnet for arbeid med enkeltpersoner og grupper innen helse- og sosialvirksomhet, pedagogikk/veiledning og coaching, organisasjonsutvikling og teater. Psykodrama har vist seg svært nyttig som verktøy i parterapi med sine Morenianske teknikker- rollebytte, dublering og speiling, som kaster nytt lys over relasjonen og bidrar til konfliktløsning og gjensidighet.  

Psykodrama er:

- en filosofi, teori og metode skapt av den Østerriske psykiateren       og teaterregissøren  Jakob Levy Moreno (1889-1974)

- en kreativ tilnærming til livsprosesser og relasjoner 

- en forankring i kunnskap og humanistisk/eksistensiell filosofi

- en nøkkel til forståelse av situasjoner og utfordringer 

- et verktøy til å forebygge og rette opp feilutvikling i grupper

- oppbygging og ivaretakelse av et godt sosialt miljø

- ressursfremmende med fokus på valg og handling

- utvikling av deltakende og konstruktiv kommunikasjon

 

Hva er coaching?

Forskning har konkludert med at coaching ikke er en enkelt tilnærming eller metode, men en fellesbetegnelse på anvendelsen av ulike psykologiske metoder. I coaching brukes anvendt psykologi og er prosessledelse basert i likeverdig dialog. Coaching er løsningsfokusert, grunnleggende optimistisk og fremtidsrettet. Coachen er opptatt av å se styrker og ressurser og bidra til bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Klienten får hjelp til å ta i bruk sine egne ressurser.  Målet er å utvikle motivasjon og handlekraft, jobbe med utfordringer, overkomme hindringer og dermed øke livskvalitet og mestringsfølelse. Det handler om å komme fra A til B og hvordan komme seg dit og klienten skal selv være aktiv i sin utvikling. 

Hvordan jeg jobber

GT202213-Edit.jpg

Foto: Gunnar Tjomlid foto.tjomlid.com

Jeg har medlemskap i følgende organisasjoner/foreninger: 

POLYNORGE (STYREMEDLEM I LANDSSTYRET)

PSYKODRAMAFORENINGEN I NORGE (PiN)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THERAPISTS (IAOTH)

WORLD ASSOCIATION OF SEX COACHES (WASC)

RIKSFORBUNDET FOR SEKSUELL OPPLYSNING (RFSU)

PASIENTORGANISASJONEN FOR KJØNNSINKONGRUENS (PKI)

"Takk for at du er den du er, du er veldig klok og jeg setter masse pris på at du vil dele av kunnskapen din når man trenger det som mest <3"

 - Anita (33)

   Finnmark

"Hei. Hjertelig takk for alt sammen. Helt utrolig hva jeg fikk ut av å snakke med deg. Virkelig fantastisk frk du er. "

 - Kvinne 

   Aust-Agder

"Tusen takk for at du e så fantastisk god- eg tenke mye tebake på samtalen(e) vår. Eg e så takknemlig for deg <3 Praten me hadde va te stor hjelp for meg- du e alltid så flink til å sette ord på ting. Du e ei fantastisk dama, Mimmi! "

 - Kvinne (32)

    Rogaland 

Mitt arbeid blir ledet ut fra ditt utgangspunkt og strukturert av meg gjennom dialog som gjør prosessen samarbeidene. Sammen bygger vi en solid forbindelse når vi beveger oss inn i dette komplekse og dypt personlige terrenget. Jeg stiller deg mange spørsmål. Jeg lytter.  Jeg vil bli kjent med dine  ønsker, behov og utfordringer og du vil bli kjent med deg selv på nye måter. 

Du vil reflektere og dele og jeg vil reflektere tilbake til deg. Jeg vil støtte deg og sammen vil vi klargjøre og virkeliggjøre dine mål. Vi benytter skjemaer og måleskalaer for å følge fremgang og progresjon. Coachingen er samtalebasert. 

"Du er et utrolig nydelig menneske, og få lov å ta i mot hjelp fra deg <3"

 - Kvinne (34)

    Viken

Noe av det jeg kan hjelpe deg med:

- få en bedre forståelse av kroppen din

- føle deg fri til å uttrykke dine ønsker og seksuelle behov 

- ulikheter i seksuell lyst, preferanser eller fetisher

- å være mer tilstede i kroppen og mindre i hodet

- å vekke og benytte sensualiteten 

- å oppleve seksualiteten på et dypere nivå ved hjelp av                         tantriske øvelser

- å lettere oppnå orgasmer

- oppnå lengre eller sterkere orgasmer

- oppnå multiorgasmer

- å utforske sex på nye måter

- grensesetting 

- identitet og tilhørighet

- emosjonell støtte gjennom transisjon

- en jevn overgang til en ny fase i livet ditt

- forbedre selvbildet

- overvinne dine negative opplevelser

- fjerne spenninger som kommer fra dårlige opplevelser, skam           og gamle overbevisinger

- bedre relasjon og kommunikasjon- ikke bare til partner(e) men         også til  deg selv

- skape flere meningsfulle relasjoner i livet ditt

- lære hvordan du finner meningsfull kjærlighet og partnerskap         på måter som fungerer for deg

- hjelp til å ende et fast forhold med integritet

- overvinne følelsen av at forandring ikke er mulig for deg

- demontere frykten som kommer i veien for å gjøre viktig                   endringer i  livet ditt

- gjenoppdage din tapte følelse av håp

- å ta din plass i verden og sette sunne grenser for omverden

- omprogrammering, ombygging og gjenoppretting av følelser og       opplevelser 

Viktig

Du kan føle deg helt trygg hos meg, jeg følger etiske retningslinjer og jeg har taushetsplikt. 

 

Dersom jeg under arbeidet ser at det vil være mer hensiktsmessig for deg, eller der hvor min kompetanse ikke lenger strekker til, vil jeg ta dette opp med deg og eventuelt sette deg i kontakt med/anbefale noen som kan hjelpe deg videre.